FAQ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN có được cơ quan thuế chấp thuận cho việc sử dụng để lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam hay không?
Nghị định 132 không quy định việc Cơ sở dữ liệu sử dụng cho việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam có phải được chấp thuận bởi cơ quan thuế hay không. Điều này phù hợp với các thông lệ quốc tế. Nghị định 132 chỉ quy định các Cơ sở dữ liệu được phép sử dụng đối với người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết tại Khoản 1, Điều 17, cụ thể:

1. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế, bao gồm:
a) Cơ sở dữ liệu thương mại là thông tin, số liệu tài chính, kinh tế được các tổ chức kinh doanh dữ liệu thu thập, tập hợp, chuẩn hóa, lưu trữ, cập nhật, cung cấp bằng các phần mềm hỗ trợ truy cập, quản lý với các công cụ, ứng dụng được lập trình sẵn, hỗ trợ tiện ích cho người sử dụng có thể tìm kiếm, truy cập và sử dụng dữ liệu tài chính, kinh tế của các doanh nghiệp trong và ngoài Việt Nam theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, theo khu vực địa lý hoặc các tiêu chí tìm kiếm theo yêu cầu khác phục vụ mục đích so sánh, xác định đối tượng tương đồng trong kê khai và quản lý giá giao dịch liên kết;
b) Thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;
c) Thông tin, dữ liệu công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế;
d) Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc các nguồn chính thức khác.

Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN bao gồm thông tin của các Công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam cũng như thông tin của các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán các nước thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là các thông tin hoàn toàn công bố công khai theo quy định về chứng khoán và có thể kiểm chứng, thậm chí truy cập trực tiếp một cách độc lập mà không phải thông qua Cơ sở dữ liệu.

Như vậy, Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN hoàn toàn có thể sử dụng trong việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam do đáp ứng đồng thời được các điều kiện nêu trên, cũng tương đương với việc người dùng tìm kiếm thủ công dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên Thị trường chứng khoán.

2Dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN là công khai và miễn phí, có thể truy cập từ bất kỳ đâu, tương đương với việc tìm kiếm độc lập dữ liệu. Vậy tại sao tôi phải trả tiền cho dữ liệu miễn phí?

Câu hỏi của bạn rất thú vị. Vâng, bạn không phải trả tiền cho các dữ liệu miễn phí. Cái bạn phải trả tiền là hệ thống tổ chức thông tin dữ liệu để phục vụ việc dễ dàng tra cứu (hay gọi là “Cơ sở dữ liệu”).

Lấy ví dụ đối với các Công ty đại chúng tại Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể vào website của Ủy ban chứng khoán để tra cứu thông tin của hơn 2.100 công ty niêm yết. Bạn cũng có thể vào website của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch đầu tư để tra cứu mã ngành đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp này. Tất cả điều này là miễn phí.

Tuy nhiên, bạn không thể tìm ngược lại những doanh nghiệp niêm yết nào có cùng mã ngành đăng ký kinh doanh bạn cần tìm. Để làm được điều đó, bạn phải mở ít nhất hơn 2.100 website thông tin của các công ty, mở tương ứng hơn 2.100 thông tin đăng ký ngành nghề của các doanh nghiệp này và sao chép toàn bộ dữ liệu vào môt chỗ thì mới có thể tra cứu ngược lại được. Chưa kể bạn sẽ phải mở thêm rất nhiều các trang thông tin để thu thập các thông tin về tài chính. Quá trình này sẽ phải lặp đi lặp lại để cập nhật các thông tin mới do dữ liệu luôn luôn thay đổi.

Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN giúp bạn làm điều đó. Chúng tôi làm các công việc thu thập thông tin đó và lập chỉ mục sẵn cho bạn, tương tự như cách Google lập chỉ mục các website trên Internet để khi bạn chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm, các thông tin sẽ hiện ra ngay lập tức trên trang kết quả.

Quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu, cập nhật và duy trì hệ thống đòi hỏi một nguồn lực nhất định cả về nhân lực và vật lực. Như vậy, bạn không trả phí cho dữ liệu miễn phí mà đang trả phí cho nguồn lực để xây dựng nên hệ thống Cơ sở dữ liệu phục vụ việc tra cứu.

3Người ta vẫn nói "Tiền nào của nấy". Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN có chi phí rẻ hơn các Cơ sở dữ liệu nước ngoài, liệu chất lượng có bằng các Cơ sở dữ liệu nước ngoài hay không?

Nhiều người cũng băn khoăn như bạn khi tìm đến chúng tôi. Chúng tôi đã có phần mô tả chi tiết tại sao chúng tôi xây dựng Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN với giá thành rẻ hơn các Cơ sở dữ liệu nước ngoài tại phần Giới thiệu, bạn có thể đọc lại.

Nói một cách ngắn gọn, nếu so sánh Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN với Cơ sở dữ liệu lớn của nước ngoài cũng giống như bạn so sánh một phần mềm kế toán của Việt Nam với chi phí vài triệu hoặc vài chục triệu đồng với Hệ thống ERP từ những nhà cung cấp lớn của nước ngoài với chi phí khoảng vài trăm nghìn đô la Mỹ (USD). Vấn đề quan trọng ở đây là bạn có cần một hệ thống ERP “đắt đỏ” với các phân hệ “hoành tráng” chỉ nhằm mỗi một mục tiêu hạch toán và lập Báo cáo tài chính theo Chế độ kế toán Việt Nam hay không, đặc biệt khi bạn chỉ là một doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Vì vậy, vấn đề quan trọng ở đây là chức năng của Cơ sở dữ liệu đem lại so với chi phí bạn bỏ ra. Nếu chỉ để lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam, bạn đâu cần dữ liệu đầy đủ của các Công ty tư nhân hay các Công ty tại các nước không có tính tương đồng về trình độ phát triển kinh tế hay các khu vực khác để làm gì.

Cho một mục tiêu cụ thể như tìm kiếm các Công ty so sánh Việt Nam, TransferPricing.VN tỏ ra thậm chí còn hiệu quả và tuân thủ chặt chẽ quy định của Việt Nam hơn các Cơ sở dữ liệu nước ngoài khác. Điều này cũng giống như một Phần mềm kế toán của Việt Nam sẽ cho ra Báo cáo tài chính tuân thủ Thông tư 200 tốt hơn là một hệ thống ERP lớn của nước ngoài.

Do đó, bạn cần cân nhắc giữa chi phí và lợi ích đem lại có phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp mình hay không chứ không phải cái nào nhiều chức năng hơn cái nào.

 
LIÊN HỆ

Công ty TNHH Kreston (VN)

Liên hệ