CƠ SỞ DỮ LIỆU #1 VIỆT NAM VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Transfer Pricing.VN

Cơ sở dữ liệu hàng đầu về Chuyển giá và Giao dịch liên kết tại Việt Nam, phục vụ cho việc lập các Hồ sơ Giao dịch liên kết tuân thủ Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

#1 Việt Nam!

Báo cáo thông tin hoạt động tuần của Ngân hàng Nhà nước từ 2017 - 2019

Công ty niêm yết và đại chúng Việt Nam

Công ty niêm yết Châu Á - Thái Bình Dương

Dữ liệu Việt Nam

Dữ liệu 

Việt Nam

đầy đủ nhất

Cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin và dữ liệu tài chính của hơn 2100 công ty đại chúng và niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phân ngành Việt Nam

Các công ty Việt Nam được tổ chức theo Hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam, đảm bảo tuân thủ tối đa quy định mở rộng tìm kiếm đối tượng so sánh độc lập theo quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Chức năng

Chức năng phù hợp và thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin, dữ liệu phục vụ lập Hồ sơ giao dịch liên kết.

Tra cứu dữ liệu lãi suất

Dữ liệu lãi suất huy động và cho vay của các Ngân hàng tại Việt Nam theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước

Dữ liệu công khai

Nguồn dữ liệu công khai và minh bạch, tuân thủ quy định của Nghị định 20/2007/NĐ-CP, dễ dàng kiểm chứng và bảo vệ trước cơ quan thuế

Tra cứu dữ liệu công ty

Thông tin chi tiết của 17.000 Công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Giao diện thân thiện

Cơ sở dữ liệu chạy trên nền tảng web-based, giao diện thân thiện, dễ làm quen và sử dụng

Dữ liệu Quốc tế

Dữ liệu

Châu Á – TBD mở rộng

 

Cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin chi tiết của hơn 14.800 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán các nước thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng với Việt Nam.

Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ và Hongkong.

 

Gói dịch vụ

ĐA DẠNG

Dịch vụ dữ liệu của chúng tôi đáp ứng đa dạng nhu cầu từ các khách hàng lẻ đến các nhà tư vấn cung cấp dịch vụ lập Hồ sơ giao dịch liên kết