Thông báo

Các thông báo cập nhật, chương trình khuyến mại, tin tức có liên quan đến Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn

Biên độ thị trường lợi nhuận các ngành kinh tế Việt Nam

Biên độ thị trường lợi nhuận các ngành kinh tế Việt Nam

Dữ liệu biên độ thị trường lợi nhuận các ngành kinh tế Việt Nam được chúng tôi xây dựng dựa trên dữ liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và 2018 của các Công ty đại chúng công bố trên Hệ thống công bố thông tin đại chúng của Ủy ban chứng khoán.
Cập nhật hơn 2600 công ty so sánh ASEAN vào Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn

Cập nhật hơn 2600 công ty so sánh ASEAN vào Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn

Ngày 16/05/2019, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) đã cập nhật thêm tính năng Tra cứu các Công ty so sánh ASEAN cho mục đích lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam cho Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn bao gồm bổ sung hơn 2600 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán các nước ASEAN có điều kiện kinh tế tương đồng với Việt Nam.