Ra mắt Cơ sở dữ liệu Việt Nam về Chuyển giá và Giao dịch liên kết TransferPricing.vn

..:: Thông báo :: ..

Ngày 10/04/2019, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) đã cho ra mắt TransferPricing.VN – Cơ sở dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam về Chuyển giá và Giao dịch liên kếtTransferPricing.VN được xây dựng hướng đến việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Nghị định 20 trong việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết.

Cơ sở dữ liệu các công ty được thu thập từ hơn 2100 công ty đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (có thể được kiểm chứng trên trang thông tin của Ủy ban chứng khoán Việt Nam), các công ty được tổ chức phân loại theo hệ thống phân ngành kinh tế của Việt Nam (có thể được kiểm chứng trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Chúng tôi hy vọng với sự ra đời của TransferPricing.VN, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận nguồn cơ sở dữ liệu với mức phí hợp lý hơn nhiều so với các cơ sở dữ liệu nước ngoài đắt tiền trong việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết.