Hướng dẫn tra cứu lãi suất

Để tiến hành tra cứu lãi suất, các bạn vào:

Dữ liệu -> Dữ liệu lãi suất huy động và cho vay

sau đó lựa chọn tra cứu dữ liệu lãi suất của năm cần tra cứu.

Menu Tra cứu Dữ liệu lãi suất

Trang tra cứu lãi suất sẽ bao gồm 4 loại là: lãi suất cho vay bằng USD, lãi suất cho vay bằng VND, lãi suất huy động bằng USD và lãi suất huy động bằng VND.

Tra cứu lãi suất huy động và cho vay bằng VND và USD

Đối với mỗi loại lãi suất đều bao gồm Lãi suất cho kỳ hạn ngắn hạn (dưới 12 tháng) và lãi suất cho kỳ hạn trung và dài hạn (trên 12 tháng) của các Ngân hàng trong năm. Để sử dụng, các bạn cần so sánh lãi suất của các khoản vay giữa Công ty bạn và bên liên kết với lãi suất của các Ngân hàng trong kỳ (tương ứng với kỳ hạn và đồng tiền), cụ thể:

  • Nếu Công ty bạn cho bên liên kết vay tiền, lãi suất của khoản vay cần so sánh với Lãi suất huy động tương ứng.
  • Nếu Công ty bạn vay tiền từ bên liên kết, lãi suất của khoản vay cần so sánh với Lãi suất cho vay tương ứng.

Các bạn có thể download biểu đồ dưới dạng hình ảnh (png hoặc jpg) để chèn vào Hồ sơ giao dịch liên kết bằng cách bấm vào biểu tượng ở góc trên bên phải của biểu đồ:

Download biểu đồ dưới dạng hình ảnh để chèn vào Hồ sơ giao dịch liên kết

Tính hợp lệ của Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn đối với lãi suất huy động và cho vay

Cơ sở dữ liệu lãi suất huy động và cho vay tại TransferPricing.vn được tổng hợp từ Báo cáo Thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố công khai trên website: https://sbv.gov.vn/

Nguồn dữ liệu này đáp ứng yêu cầu của Nghị định 20 về Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế, cụ thể tại Khoản 1, Điều 9 của Nghị định:

Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc các nguồn chính thức khác.

Các bạn có thể đối chiếu với các báo cáo này bằng cách bấm vào tab “Nguồn dữ liệu”

Đối chiếu dữ liệu lãi suất với Nguồn dữ liệu công bố công khai của Ngân hàng Nhà nước