Hướng dẫn tra cứu lãi suất huy động và cho vay tại Việt Nam

..:: Hướng dẫn :: ..

Để tiến hành tra cứu lãi suất, các bạn bắt đầu làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang Tra cứu dữ liệu

Bước 2: Lựa chọn các năm cần tra cứu lãi suất

Bước 3: Lựa chọn các loại lãi suất cần tra cứu

Trang tra cứu lãi suất sẽ bao gồm 4 loại là: lãi suất cho vay bằng USD, lãi suất cho vay bằng VND, lãi suất huy động bằng USD và lãi suất huy động bằng VND.

 

Đối với mỗi loại lãi suất đều bao gồm Lãi suất cho kỳ hạn ngắn hạn (dưới 12 tháng) và lãi suất cho kỳ hạn trung và dài hạn (trên 12 tháng) của các Ngân hàng trong năm. Để sử dụng, các bạn cần so sánh lãi suất của các khoản vay giữa Công ty bạn và bên liên kết với lãi suất của các Ngân hàng trong kỳ (tương ứng với kỳ hạn và đồng tiền), cụ thể:

  • Nếu Công ty bạn cho bên liên kết vay tiền, lãi suất của khoản vay cần so sánh với Lãi suất huy động tương ứng.
  • Nếu Công ty bạn vay tiền từ bên liên kết, lãi suất của khoản vay cần so sánh với Lãi suất cho vay tương ứng.

Các bạn có thể download biểu đồ dưới dạng hình ảnh (png hoặc jpg) để chèn vào Hồ sơ giao dịch liên kết bằng cách bấm vào biểu tượng ở góc trên bên phải của biểu đồ:

 

Tính hợp lệ của Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn đối với lãi suất huy động và cho vay

Cơ sở dữ liệu lãi suất huy động và cho vay tại TransferPricing.vn được tổng hợp từ Báo cáo Thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố công khai trên website: https://sbv.gov.vn/

Các bạn có thể đối chiếu với các báo cáo này bằng cách bấm vào tab “Nguồn dữ liệu”