Hướng dẫn tìm kiếm Công ty so sánh nước ngoài (ASEAN)

Để tìm kiếm các Công ty so sánh ASEAN, chúng ta sẽ truy cập vào:

Dữ liệu -> Dữ liệu Công ty so sánh -> Tra cứu Công ty ASEAN

Menu truy cập trang Tra cứu Công ty ASEAN

TransferPricing.vn bao gồm dữ liệu hơn 2600 Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán của 4 quốc gia ASEAN tương đồng với Việt Nam gồm: Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Các quốc gia này đều cùng với Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) xếp hạng là các nước có thu nhập trung bình (Middle income countries) theo World Bank list of economies (June 2018).

Trong khu vực ASEAN, Singapore và Brunei được xếp hạng là nước có thu nhập cao (High income country) còn các quốc gia khác như Cambodia, Lào, Myanmar thì thị trường chứng khoán ở mức sơ khai (mỗi thị trường có dưới 10 công ty niêm yết, báo cáo không có tiếng Anh) nên không được chúng tôi đưa vào Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn.

Để thuận tiện cho việc tra cứu và đối chiếu thông tin, các thông tin về các Công ty niêm yết trên các thị trường chứng khoán ASEAN được chúng tôi trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh.

 

1. Xác định lĩnh vực hoạt động của Công ty cần tìm kiếm

 

Đối với các Công ty niêm yết trên các thị trường chứng khoán ASEAN, chúng tôi phân loại các công ty này dựa theo Lĩnh vực (Sector), Ngành kinh tế (Industry) và Tiểu ngành (Sub-Industry) dựa theo Tiêu chuẩn phân ngành kinh tế toàn cầu (Global Industry Classification Standard – GICS) do Morgan Stanley Capital International (MSCI) và Standard & Poor’s phát triển.

Trước khi tìm kiếm, chúng ta cần xác định cần tìm kiếm các công ty so sánh tương đồng tức có hoạt động kinh doanh tương đồng với công ty cần xem xét.

Để tra cứu ngành kinh tế, các bạn có thể tham khảo Bảng phân ngành kinh tế toàn cầu theo GICS bằng tiếng Anh hoặc tìm kiếm bằng tiếng Việt để tra cứu ngành tiếng Anh tương ứng.

Ví dụ, chúng ta có Công ty cần xem xét hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc. Chúng ta sẽ thực hiện Tra cứu ngành kinh tế như sau:

  • Bước 1: Truy cập vào trang Phân ngành kinh tế toàn cầu theo GICS.
  • Bước 2: Tìm kiếm các Ngành và Tiểu ngành liên quan đến lĩnh vực may mặc bằng cách nhập từ khóa “may” vào ô “Tìm“. Các bạn cũng có thể trực tiếp gõ từ khóa bằng tiếng Anh nếu đã biết.

Tìm kiếm phân ngành kinh tế có chứa từ khóa “may”

Kết quả tìm kiếm từ khóa “may” sẽ ra một số Ngành (Industry) và Tiểu ngành (Sub-Industry) có chứa từ khóa này. Việc phân loại sẽ theo thứ tự từ Lĩnh vực (Sector). Trong Sector sẽ có các Industry và trong Industry sẽ có các Sub-Industry. Vì vậy, bạn sẽ thấy một số Sub-Industry có từ khóa “may” (tiếng Anh là “Textiles“) nhưng lại thuộc Industry là “Chemicals” hay tiếng Việt là “hóa chất” hay thuộc Industry là “Institutional Financial Service” hay tiếng Việt là “Dịch vụ tài chính“. Nguyên nhân là do đây là các công ty cung cấp dịch vụ tài chính cho lĩnh vực may hay cung cấp hóa chất cho lĩnh vực may. Như vậy, sẽ không phù hợp với đối tượng chúng ta đang cần tìm là các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia công hàng may mặc.

Từ đó, chúng ta xác định Industry cần tìm kiếm là “Apparel & Textile Products” (Trang phục & Dệt may).

 

2. Tìm kiếm các Công ty dựa trên Ngành và Tiểu ngành đã xác định

 

Tại trang Tra cứu Công ty niêm yết ASEAN, việc tìm kiếm có thể thực hiện độc lập tại các mục Sector, Industry, Sub-Industry hay Country. Mỗi khi một điều kiện được lựa chọn, các lựa chọn khác sẽ được giới hạn lại để đẩy nhanh kết quả tìm kiếm.

Đối với Industry “Apparel & Textile Products” được xác định ở Mục 1 nêu trên, sau khi lựa chọn tại mục Industry, chúng ta sẽ lựa chọn tiếp các Sub-Industry thuộc Industry này.

Lựa chọn Sub-Industry phù hợp thuộc Industry “Apparel & Textile Products”

Như các bạn thấy trên hình, có rất nhiều Sub-Industry thuộc Industry “Apparel & Textile Products” như Apparel Retail (Bán lẻ quần áo), Distributor (Phân phối quần áo), Research & Consulting Services (Nghiên cứu và tư vấn), Auto Parts & Equipment (Các sản phẩm nội thất may cho ô tô).. Chúng ta sẽ lựa chọn Sub-Industry phù hợp với Công ty cần xem xét, ở ví dụ này chúng ta sẽ lựa chọn Sub-Industry là “Textiles“.

Kết quả tìm kiếm các công ty so sánh thỏa mãn điều kiện

Cơ sở dữ liệu sẽ trả về danh sách các Công ty thỏa mãn điều kiện tìm kiếm cùng một số mô tả sơ bộ về các Công ty để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn nhanh. Để xem thông tin chi tiết về từng Công ty, các bạn bấm vào “Details”.

Trang thông tin chi tiết về công ty so sánh

Tại trang thông tin chi tiết của Công ty sẽ có các thông tin giới thiệu về Công ty, quan trọng nhất là địa chỉ website, thông tin về Báo cáo tài chính của Công ty và trang web về Công ty được công bố công khai trên trang web của Thị trường chứng khoán các nước ASEAN để trợ giúp các bạn trong quá trình kiểm tra và đối chiếu.

Đối với các công ty thuộc Thị trường chứng khoán Malaysia và Thái Lan, các báo cáo tài chính đã được kiểm toán có thể download trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn. Đối với các công ty thuộc Thị trường chứng khoán Indonesia và Philippines sẽ không có link download trực tiếp báo cáo tài chính mà các bạn sẽ phải vào website của Thị trường chứng khoán quốc gia đó hoặc vào website công ty để download.

Xem thêm:

 

3. Tổng hợp kết quả tìm kiếm

 

Kết quả tìm kiếm các Công ty so sánh nêu trên sẽ được tổng hợp và đưa vào sàng lọc chi tiết hơn tại các bước tiếp theo như: xác định các công ty có đủ báo cáo kiểm toán 3 năm, ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần, không có giao dịch trọng yếu với bên liên quan để từ đó xác định danh sách các Công ty so sánh cuối cùng để xác định biên độ thị trường chuẩn.

 

4. Tính hợp lệ của nguồn cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn

 

Các dữ liệu công ty so sánh ASEAN tuân thủ quy định của Nghị định 20 về Cơ sở dữ liệu, cụ thể theo Khoản 1, Điều 9 của Nghị định:

  • Cơ sở dữ liệu do các tổ chức kinh doanh thông tin cung cấp, bao gồm thông tin tài chính và dữ liệu của doanh nghiệp do các tổ chức này thu thập từ các nguồn thông tin công khai và lưu giữ, cập nhật, quản lý sử dụng (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu thương mại);
  • Thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;

Các thông tin này tại cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn được thu thập từ các nguồn thông tin công khai là thông tin được đăng tải trên Thị trường chứng khoán các nước ASEAN. Các thông tin này có thể được kiểm tra một cách dễ dàng bằng cách nhập thông tin các công ty so sánh tại website của Thị trường chứng khoán các nước ASEAN. Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn cũng cung cấp trực tiếp đường dẫn đến trang web thông tin chi tiết của từng công ty tại Thị trường chứng khoán của quốc gia đó tại mục “Reference websites” phía bên dưới thông tin chi tiết của Công ty.

Người sử dụng được khuyến cáo cần kiểm tra và kiểm chứng lại các nguồn thông tin nói trên trước khi đưa vào Hồ sơ giao dịch liên kết do các thông tin có thể được cập nhật, làm mới tại các nguồn thông tin trên so với thời điểm được đưa vào Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn.