Hướng dẫn download BCTC của các công ty đại chúng Việt Nam

Hướng dẫn download BCTC trực tiếp từ TransferPricing.VN

Đối với các Công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam, các bạn có thể download Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cũng như một số chỉ tiêu đi kèm như “Loại ý kiến kiểm toán”, EBIT và một số tỷ suất lợi nhuận tại Trang thông tin chi tiết của Công ty trên TransferPricing.VN. Link download được TransferPricing.VN lấy trực tiếp từ website Hệ thống công bố thông tin để các bạn có thể tiện dẫn nguồn trên Hồ sơ:

Để đề phòng trường hợp website của UBCK bị lỗi (thường xảy ra trong giai đoạn deadline có nhiều Công ty gửi Báo cáo), TransferPricing.VN có thực hiện lưu trữ một bản sao các Báo cáo trên tại Server dự phòng. Bạn chỉ cần bấm vào nút Download BCTC để mở trang Download BCTC dự phòng.

Để tìm kiếm các BCTC dự phòng, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng “Kính lúp” rồi nhập Mã số doanh nghiệp:

Hướng dẫn download BCTC từ trang UBCK

Do các thông tin về BCTC đã được kiểm toán trên TransferPricing.VN là các thông tin BCTC tại thời điểm cập nhật Cơ sở dữ liệu. Để đảm bảo không bỏ sót các BCTC mới hơn, các bạn cần chủ động tìm kiếm thông tin các BCTC trên website Hệ thống công bố thông tin của UBCK.

Có nhiều cách để làm điều này nhưng đơn giản nhất là các bạn truy cập Trang thông tin của Công ty trên website UBCK bằng cách bấm vào link trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN:

Tại Trang thông tin về Công ty đại chúng, các bạn lựa chọn tab “Báo cáo công bố” và điền các thông tin sau để hiển thị các Báo cáo tài chính có thể download:

  • Nhóm báo cáo: chọn Báo cáo tài chính
  • Kỳ báo cáo: chọn Năm
  • Thời gian gửi: có thể chọn khoảng thời gian cần tìm hoặc để trống
  • Các thông tin khác: để trống

Tìm kiếm và download BCTC thông qua website Công ty

Ngoài cách download các Báo cáo tài chính từ website của UBCK, từ Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN, các bạn có thể download Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại website của các Công ty, thường trình bày trong mục “Quan hệ cổ đông“.