Giới thiệu

Bạn có biết?

TransferPricing.VN là Cơ sở dữ liệu đầu tiên

về Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam

Trước đây, khi nói đến Cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết, người ta thường nói đến các Cơ sở dữ liệu lớn của các tổ chức nước ngoài cung cấp. Các cơ sở dữ liệu này được thu thập từ nhiều quốc gia, sử dụng cho nhiều mục đích và vì vậy chi phí cũng rất cao (lên tới vài chục nghìn USD/năm).

Với sự ra đời của Nghị định 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20“) và các thông tư hướng dẫn, việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết được siết chặt hơn. Các Hồ sơ giao dịch liên kết trong đa số các trường hợp đều yêu cầu phải sử dụng thông tin Báo cáo tài chính của các công ty so sánh để xác định biên độ thị trường chuẩn. Nhu cầu sử dụng Cơ sở dữ liệu đáp ứng các quy định của Nghị định 20 trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các Cơ sở dữ liệu nước ngoài, như đã nói ở trên, với chi phí cao thường vượt quá nhiều lần ngân sách, đặc biệt với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

TransferPricing.VN được ra đời để giải quyết bài toán khó khăn đó: đảm bảo mục tiêu vừa tuân thủ chặt chẽ quy định của Nghị định 20, vừa cung cấp giải pháp hợp lý về chi phí cho người sử dụng.

 

TransferPricing.VN được xây dựng và vận hành bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) (“Kreston Việt Nam“) với nòng cốt là đội ngũ gồm các chuyên gia đã từng làm việc cho các Hãng tư vấn quốc tế hàng đầu như Deloitte, KPMG, PwC.. có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn lập Hồ sơ chuyển giá và Giao dịch liên kết tại Việt Nam từ những giai đoạn trước khi Nghị định 20 có hiệu lực (giai đoạn thực hiện theo các quy định của Thông tư 117/2005/TT-BTC hay Thông tư 66/2010/TT-BTC).

Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN đã được đưa vào sử dụng từ năm 2018 dưới dạng Cơ sở dữ liệu nội bộ của Kreston Việt Nam với dữ liệu ban đầu chỉ gồm các công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam. Trải qua 2 đợt nâng cấp lớn vào năm 2019 (bổ sung dữ liệu các công ty ASEAN) và năm 2020 (bổ sung dữ liệu các công ty Châu Á – Thái Bình Dương), Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN hiện tại với thông tin của hơn 2.100 Công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam, hơn 14.800 Công ty niêm yết Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) cùng các thông tin về lãi suất huy động và cho vay của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2017 đến nay có thể đáp ứng được hầu hết các yêu cầu về Cơ sở dữ liệu áp dụng trong việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam.

Video giới thiệu TransferPricing.VN

Bấm vào để xem giới thiệu về giao diện và một số tính năng chính của Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN

Đặc điểm và chức năng của Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN

Tra cứu Công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam

Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN hiện tại bao gồm dữ liệu và thông tin tài chính của hơn 2.100 công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam (gần như đầy đủ nhất theo danh sách công bố của Ủy ban chứng khoán, loại trừ một số các đơn vị thuộc loại hình Ngân hàng, Công ty chứng khoán và Công ty bảo hiểm). So với nhiều Cơ sở dữ liệu lớn của nước ngoài mà chúng tôi đã sử dụng, TransferPricing.VN có số lượng công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam lớn hơn nhiều.

Điều này có thể lý giải là do Cơ sở dữ liệu nước ngoài thường được xây dựng để sử dụng cho nhiều thị trường trong khi TransferPricing.VN được xây dựng với mục tiêu lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam, bám sát quy định của Việt Nam. Do đó, Cơ sở dữ liệu tập trung khai thác tối đa nguồn dữ liệu của các Công ty tại Việt Nam rồi mới bổ sung dữ liệu của các Công ty nước ngoài. Điều này phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Nghị định 20 khi ghi rõ thứ tự ưu tiên lựa chọn dữ liệu so sánh:

a) Đối tượng so sánh nội bộ của người nộp thuế; b) Đối tượng so sánh cư trú cùng quốc gia, lãnh thổ với người nộp thuế; c) Đối tượng ở các nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

Khoản 3, Điều 9, Nghị định 20

Các Công ty Việt Nam được tổ chức phân loại khách quan theo đúng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Các Công ty đại chúng và niêm yết Việt Nam được TransferPricing.VN tổ chức phân loại một cách khách quan theo đúng thông tin đăng ký của doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc phân loại dựa trên Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đảm bảo việc tìm kiếm mở rộng các Công ty so sánh trong cùng phân ngành kinh tế, tuân thủ chặt chẽ quy định tại Mục d, Khoản 2, Điều 6 của Nghị định 20 khi ghi rõ việc mở rộng phạm vi phân tích so sánh phải được thực hiện như sau:

Lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập theo phân ngành kinh tế có tính tương đồng cao nhất với phân ngành hoạt động của người nộp thuế trong cùng thị trường địa lý; mở rộng thị trường địa lý sang các nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

Mục d, Khoản 2, Điều 6, Nghị định 20

Các Cơ sở dữ liệu nước ngoài thường tổ chức phân loại các Công ty (gồm cả các Công ty tại Việt Nam) theo Hệ thống Tiêu chuẩn phân loại các ngành công nghiệp (SIC), Hệ thống phân loại công nghiệp Bắc Mỹ (NAICS Codes) hoặc Hệ thống phân loại các hoạt động kinh tế của Liên minh Châu Âu (NACE Codes). Việc tổ chức phân loại như vậy sẽ phải dựa vào tính xét đoán chuyên môn của nhà xây dựng Cơ sở dữ liệu và có thể gây tranh cãi khi cần mở rộng phạm vi tìm kiếm các Công ty so sánh tại Việt Nam nếu phát sinh sự khác biệt giữa phân ngành kinh tế của các Công ty Việt Nam theo Hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam (có thể dễ dàng được tra cứu) và hệ thống phân loại tại các Cơ sở dữ liệu nước ngoài do Nghị định 20 nêu rõ việc lựa chọn dựa theo “phân ngành kinh tế có tính tương đồng cao nhất“.

Việc tổ chức phân loại các Công ty Việt Nam của TransferPricing.VN rõ ràng mang tính khách quan hơn khi dựa theo đúng thông tin của doanh nghiệp đã đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (hạn chế tối đa tính xét đoán chuyên môn) và hạn chế việc gây tranh cãi khi cần mở rộng phạm vi tìm kiếm do đã tuân thủ đúng “đến từng chữ” của Nghị định 20.

Tra cứu các Công ty niêm yết tại các nước có điều kiện kinh tế tương đồng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Mặc dù việc tìm kiếm các Công ty so sánh tại Việt Nam luôn luôn là ưu tiên cao nhất trong việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định 20, nhưng trong một số trường hợp các ngành nghề đặc thù, số lượng các Công ty tại Việt Nam không đủ theo quy định của Nghị định 20, việc tìm kiếm mở rộng sang các nước trong khu vực có trình độ phát triển kinh tế tương đồng cần được thực hiện.

Bên cạnh dữ liệu các Công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam, Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN cũng bao gồm thông tin của hơn 14.800 công ty niêm yết trên các Thị trường chứng khoán tại các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có trình độ phát triển kinh tế tương đồng với Việt Nam bao gồm: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ, Hongkong.

Một số nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tạm thời chưa được chúng tôi đưa vào Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand do các nước này được chúng tôi đánh giá là những nước có thu nhập cao (theo phân loại của World Bank) và không phù hợp theo quy định của Khoản 2, Điều 6 hay Khoản 3, Điều 9 của Nghị định 20 cho việc mở rộng phạm vi tìm kiếm: 

d) Đối với giao dịch liên kết mang tính đặc thù hoặc duy nhất không tìm kiếm được đối tượng so sánh độc lập để so sánh thì thực hiện mở rộng phạm vi phân tích so sánh về ngành, thị trường địa lý, thời gian so sánh để tìm kiếm đối tượng so sánh độc lập. Việc mở rộng phạm vi phân tích so sánh được thực hiện như sau: Lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập theo phân ngành kinh tế có tính tương đồng cao nhất với phân ngành hoạt động của người nộp thuế trong cùng thị trường địa lý; mở rộng thị trường địa lý sang các nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

Mục d, Khoản 2, Điều 6, Nghị định 20

Phân tích lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để phân tích, xác định khoảng giao dịch độc lập tuân thủ nguyên tắc phân tích so sánh và các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Nghị định này, theo thứ tự ưu tiên lựa chọn dữ liệu so sánh như sau:

c) Đối tượng ở các nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

Khoản 3, Điều 9, Nghị định 20

Các Công ty Châu Á – Thái Bình Dương trong Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN được tổ chức phân loại dựa theo việc tham khảo cách phân loại của Bloomberg. Việc phân loại này dựa theo Tiêu chuẩn phân ngành kinh tế toàn cầu (Global Industry Classification Standard – GICS) do Morgan Stanley Capital International (MSCI) và Standard & Poor’s phát triển, theo đó các Công ty được phân loại theo Lĩnh vực (Sector), Ngành (Industry) và Tiểu ngành (Sub-industry).

Tra cứu Dữ liệu lãi suất huy động và cho vay của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN cũng bao gồm dữ liệu lãi suất huy động và cho vay bằng VND và USD của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam thể hiện dưới dạng biểu đồ trực quan dựa theo Báo cáo hoạt động tuần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dữ liệu lãi suất huy động và cho vay được chúng tôi đưa vào do sự phổ biến của hoạt động vay và cho vay giữa các bên liên kết tại Việt Nam cũng như việc áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần theo quy định của Nghị định 20 không bao gồm doanh thu và chi phí từ hoạt động tài chính. Do đó, việc áp dụng phương pháp so sánh giao dịch giá độc lập đối với lãi suất cho vay và đi vay cần thiết phải có dữ liệu để so sánh.

Dữ liệu minh bạch, công khai và tuân thủ chặt chẽ quy định về lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Nghị định 20, Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN hoàn toàn đáp ứng đầy đủ quy định của Nghị định 20 về yêu cầu đối với Cơ sở dữ liệu sử dụng trong việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết.

Cụ thể:

1. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế, bao gồm:

a) Cơ sở dữ liệu do các tổ chức kinh doanh thông tin cung cấp, bao gồm thông tin tài chính và dữ liệu của doanh nghiệp do các tổ chức này thu thập từ các nguồn thông tin công khai và lưu giữ, cập nhật, quản lý sử dụng (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu thương mại);

b) Thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;

c) Thông tin, dữ liệu công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế;

d) Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc các nguồn chính thức khác.

Khoản 1, Điều 9, Nghị định 20

1

Dữ liệu các công ty đại chúng và niêm yết Việt Nam và các công ty niêm yết nước ngoài đều được chúng tôi thu thập từ các nguồn dữ liệu công khai như: Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Website của các thị trường chứng khoán các nước trong khu vực. Điều này giúp người sử dụng cũng như cơ quan thuế hoàn toàn có thể kiểm chứng thông tin và số liệu công khai, độc lập, không phụ thuộc vào Cơ sở dữ liệu như: truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kiểm tra ngành đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, truy cập Hệ thống công bố thông tin của UBCK để kiểm tra thông tin, dữ liệu tài chính của doanh nghiệp, truy cập trang web Thị trường chứng khoán các nước để kiểm tra thông tin của các Công ty nước ngoài. Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN cũng cung cấp địa chỉ trang web về các thông tin của từng Công ty để người sử dụng tiện thu thập, điền trên Hồ sơ giao dịch liên kết và kiểm chứng về sau.

Một số Cơ sở dữ liệu của nước ngoài công bố bao gồm số lượng lớn các công ty tư nhân (Private company) trong Cơ sở dữ liệu. Các bạn cần lưu ý, các thông tin về các công ty không phải là nguồn dữ liệu công khai đều không được phép sử dụng cho mục đích lập Hồ sơ giao dịch liên kết (do không thể kiểm chứng số liệu và có thể dễ dàng bị lợi dụng để điều chỉnh theo hướng gian lận). Các nguồn dữ liệu này thường được sử dụng cho mục đích khác như Mua bán – Sáp nhập doanh nghiệp (M&A) hoặc phân tích tài chính ngành do các Cơ sở dữ liệu của nước ngoài thường được sử dụng cho nhiều mục đích chứ không chuyên về mục đích lập Hồ sơ giao dịch liên kết như TransferPricing.VN.

2

Dữ liệu của các công ty trong Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN cũng đều là các công ty thuộc loại “Thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán” theo quy định của Mục b, Khoản 1, Điều 9 nói trên. Do đó, dữ liệu của các Công ty trong TransferPricing.VN cũng tương đương với dữ liệu do người sử dụng độc lập tìm kiếm dựa trên thông tin công bố tại các Thị trường chứng khoán do đây đều là các nguồn dữ liệu công khai. Xét trên khía cạnh này, Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN đóng vai trò tương tự như cỗ máy tìm kiếm Google khi tiến hành thu thập thông tin từ các nguồn dữ liệu công khai, lập chỉ mục để thuận tiện cho việc tìm kiếm của người sử dụng.

3

Dữ liệu lãi suất huy động và cho vay được TransferPricing.VN thu thập từ Báo cáo tuần được công khai của Ngân hàng Nhà nước. Nguồn dữ liệu này được ghi chú trong Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN và đáp ứng quy định tại Khoản d, Mục 1, Điều 9 của Nghị định 20 đó là: “Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc các nguồn chính thức khác“.

Và do sử dụng dữ liệu công khai, minh bạch nên một lợi thế rất lớn của Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN là người sử dụng khi trình bày thông tin, dữ liệu tài chính hoàn toàn có thể dẫn nguồn trực tiếp đến các tài liệu. Các nguồn trực tiếp này đều có thể truy cập trực tiếp, phục vụ cho việc kiểm chứng dữ liệu của cơ quan thuế hay bên thứ ba khác mà không phụ thuộc vào việc phải truy cập Cơ sở dữ liệu sau này.

Giao diện thân thiện, dễ dàng tra cứu

Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN được xây dựng trên nền tảng web-based. Nền tảng này cho phép Cơ sở dữ liệu có thể được truy cập từ bất kỳ nơi nào, miễn là sử dụng thiết bị kết nối mạng Internet và trình duyệt web phổ biến như Google Chrome, Cốc Cốc, Edge hay Safari.

Hệ thống tìm kiếm các công ty so sánh cho phép người sử dụng tìm kiếm theo Mã ngành kinh tế từ cấp 1 đến cấp 4 đối với các Công ty Việt Nam và tìm kiếm theo Lĩnh vực (Sector), Ngành (Industry) và Tiểu ngành (Sub-Industry) đối với các Công ty nước ngoài. Ngoài ra, hệ thống tìm kiếm cho phép kết hợp tìm kiếm theo từ khóa (key words) nằm trong mô tả công ty, mô tả ngành nghề hay tên Công ty với thời gian đáp ứng gần như tức thì.

Giải pháp cơ sở dữ liệu cân bằng giữa tính năng và chi phí

Khi so sánh với các Cơ sở dữ liệu “hàng chục nghìn đô” của nước ngoài, không thể nói TransferPricing.VN là ưu việt “tuyệt đối” được. Nếu thế đã không có câu “tiền nào của đấy” như chúng ta vẫn hay nói.

Bằng kinh nghiệm của mình, chúng tôi xây dựng Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN tập trung vào các khía cạnh cốt lõi, phục vụ chính cho việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam. Việc khai thác Cơ sở dữ liệu của người dùng trong quá trình lập Hồ sơ giao dịch liên kết thường bao gồm sự kết hợp của quá trình tự động (sử dụng Cơ sở dữ liệu) và quá trình thủ công (Manual). Cụ thể như hình mô tả:

Sự khác nhau giữa TransferPricing.VN và các Cơ sở dữ liệu lớn của nước ngoài nằm tại Bước 3 và Bước 4 trong sơ đồ nêu trên. Đối với Bước 3, các Cơ sở dữ liệu lớn của nước ngoài cho phép áp dụng quá trình sàng lọc tự động theo nhiều chỉ tiêu hơn (chủ yếu nằm tại các chỉ tiêu tài chính chi tiết như doanh thu, lợi nhuận, tính độc lập, quy mô vốn..) bên cạnh quá trình sàng lọc thủ công theo xét đoán chuyên môn của người dùng. Một số Cơ sở dữ liệu lớn cũng cho phép sau quá trình sàng lọc thủ công ra các công ty so sánh thích hợp thì người sử dụng có thể lựa chọn các chỉ tiêu tài chính để tính toán biên độ thị trường tự động.

Tuy nhiên, để có thể có thể có dữ liệu tài chính chi tiết cho từng Công ty thì khối lượng thông tin trên Cơ sở dữ liệu phải nhiều gấp hàng chục lần (thậm chí tăng lên hàng trăm, hàng nghìn lần theo dữ liệu cập nhật hàng năm) so với các thông tin còn lại của Công ty. Và theo đó, chi phí để xây dựng Cơ sở dữ liệu ở bước này là rất lớn, dẫn đến giá thành đến tay người sử dụng là cao và khó đáp ứng trong điều kiện kinh tế của nước ta hiện nay.

Hơn nữa, bằng kinh nghiệm của mình, chúng tôi nhận thấy rằng việc tự động tính toán các chỉ tiêu tài chính cũng không quá hữu ích trong việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam do người sử dụng vẫn phải download các Báo cáo tài chính của từng Công ty và lập Bảng tính các chỉ tiêu (bằng bản cứng và bản mềm) để cung cấp cho cơ quan thuế theo quy định.

Vì vậy, để cân bằng giữa tính năng và chi phí, Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN chỉ tập trung vào một số thông tin có hiệu quả nhất trong quá trình sàng lọc tự động, chuyển một số thông tin kém hiệu quả hơn nhưng tốn nhiều chi phí xây dựng và duy trì sang thao tác sàng lọc thủ công của người sử dụng.

Cách tiếp cận trên giúp cho TransferPricing.VN có thể tiếp cận được khách hàng với chi phí hợp lý nhưng vẫn đạt hiệu quả trong quá trình lập Hồ sơ giao dịch liên kết tuân thủ quy định Việt Nam.

Những thắc mắc và câu hỏi thường gặp

Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN có được cơ quan thuế chấp thuận cho việc sử dụng để lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam hay không?

Nghị định 20 không quy định việc Cơ sở dữ liệu sử dụng cho việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam có phải được chấp thuận bởi cơ quan thuế hay không. Điều này phù hợp với các thông lệ quốc tế.

Nghị định 20 chỉ quy định các Cơ sở dữ liệu được phép sử dụng đối với người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết tại Khoản 1, Điều 9, cụ thể:

1. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế, bao gồm:

a) Cơ sở dữ liệu do các tổ chức kinh doanh thông tin cung cấp, bao gồm thông tin tài chính và dữ liệu của doanh nghiệp do các tổ chức này thu thập từ các nguồn thông tin công khai và lưu giữ, cập nhật, quản lý sử dụng (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu thương mại);

b) Thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;

c) Thông tin, dữ liệu công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế;

d) Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc các nguồn chính thức khác.

Đối với cơ sở dữ liệu do các tổ chức kinh doanh thông tin cung cấp thì theo quy định của Nghị định 20 thì thông tin tài chính và dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu đều phải được thu thập từ các nguồn thông tin công khai (các bạn cần lưu ý một số Cơ sở dữ liệu nước ngoài bao gồm cả thông tin tài chính của các công ty tư nhân, theo quy định, sẽ không được sử dụng cho mục đích lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam).

Hoặc người nộp thuế có thể sử dụng trực tiếp thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán.

Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN bao gồm thông tin của các Công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam cũng như thông tin của các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán các nước thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là các thông tin hoàn toàn công bố công khai theo quy định về chứng khoán và có thể kiểm chứng, thậm chí truy cập trực tiếp một cách độc lập mà không phải thông qua Cơ sở dữ liệu.

Như vậy, Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN hoàn toàn có thể sử dụng trong việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam do đáp ứng đồng thời được cả hai (02) điều kiện nêu trên, cũng tương đương với việc người dùng tìm kiếm thủ công dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên Thị trường chứng khoán.

Dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN là công khai và miễn phí, có thể truy cập từ bất kỳ đâu, tương đương với việc tìm kiếm độc lập dữ liệu. Vậy tại sao tôi phải trả tiền cho dữ liệu miễn phí?

Câu hỏi của bạn rất thú vị. Vâng, bạn không phải trả tiền cho các dữ liệu miễn phí. Cái bạn phải trả tiền là hệ thống tổ chức thông tin dữ liệu để phục vụ việc dễ dàng tra cứu (hay gọi là “Cơ sở dữ liệu”).

Lấy ví dụ đối với các Công ty đại chúng tại Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể vào website của Ủy ban chứng khoán để tra cứu thông tin của hơn 2.100 công ty niêm yết. Bạn cũng có thể vào website của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch đầu tư để tra cứu mã ngành đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp này. Tất cả điều này là miễn phí.

Tuy nhiên, bạn không thể tìm ngược lại những doanh nghiệp niêm yết nào có cùng mã ngành đăng ký kinh doanh bạn cần tìm. Để làm được điều đó, bạn phải mở ít nhất hơn 2.100 website thông tin của các công ty, mở tương ứng hơn 2.100 thông tin đăng ký ngành nghề của các doanh nghiệp này và sao chép toàn bộ dữ liệu vào môt chỗ thì mới có thể tra cứu ngược lại được. Chưa kể bạn sẽ phải mở thêm rất nhiều các trang thông tin để thu thập các thông tin về tài chính. Quá trình này sẽ phải lặp đi lặp lại để cập nhật các thông tin mới do dữ liệu luôn luôn thay đổi.

Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN giúp bạn làm điều đó. Chúng tôi làm các công việc thu thập thông tin đó và lập chỉ mục sẵn cho bạn, tương tự như cách Google lập chỉ mục các website trên Internet để khi bạn chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm, các thông tin sẽ hiện ra ngay lập tức trên trang kết quả.

Quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu, cập nhật và duy trì hệ thống đòi hỏi một nguồn lực nhất định cả về nhân lực và vật lực. Như vậy, bạn không trả phí cho dữ liệu miễn phí mà đang trả phí cho nguồn lực để xây dựng nên hệ thống Cơ sở dữ liệu phục vụ việc tra cứu.

Người ta vẫn nói "Tiền nào của nấy". Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN có chi phí rẻ hơn các Cơ sở dữ liệu nước ngoài, liệu chất lượng có bằng các Cơ sở dữ liệu nước ngoài hay không?

Nhiều người cũng băn khoăn như bạn khi tìm đến chúng tôi. Chúng tôi đã có phần mô tả chi tiết tại sao chúng tôi xây dựng Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN với giá thành rẻ hơn các Cơ sở dữ liệu tại đây, bạn có thể đọc lại.

Nói một cách ngắn gọn, nếu so sánh Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN với Cơ sở dữ liệu lớn của nước ngoài cũng giống như bạn so sánh một phần mềm kế toán của Việt Nam với chi phí vài triệu hoặc vài chục triệu đồng với Hệ thống ERP từ những nhà cung cấp lớn của nước ngoài với chi phí khoảng vài trăm nghìn đô la Mỹ (USD). Vấn đề quan trọng ở đây là bạn có cần một hệ thống ERP “đắt đỏ” với các phân hệ “hoành tráng” chỉ nhằm mỗi một mục tiêu hạch toán và lập Báo cáo tài chính theo Chế độ kế toán Việt Nam hay không, đặc biệt khi bạn chỉ là một doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Vì vậy, vấn đề quan trọng ở đây là chức năng của Cơ sở dữ liệu đem lại so với chi phí bạn bỏ ra. Nếu chỉ để lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam, bạn đâu cần dữ liệu đầy đủ của các Công ty tư nhân hay các Công ty tại các nước không có tính tương đồng về trình độ phát triển kinh tế hay các khu vực khác để làm gì.

Cho một mục tiêu cụ thể như tìm kiếm các Công ty so sánh Việt Nam, TransferPricing.VN tỏ ra thậm chí còn hiệu quả và tuân thủ chặt chẽ quy định của Việt Nam hơn các Cơ sở dữ liệu nước ngoài khác. Điều này cũng giống như một Phần mềm kế toán của Việt Nam sẽ cho ra Báo cáo tài chính tuân thủ Thông tư 200 tốt hơn là một hệ thống ERP lớn của nước ngoài.

Do đó, bạn cần cân nhắc giữa chi phí và lợi ích đem lại có phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp mình hay không chứ không phải cái nào nhiều chức năng hơn cái nào.

Làm sao để tôi sử dụng Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN? Chi phí ra làm sao?

Để có thể sử dụng Cơ sở dữ liệu, bạn bắt buộc phải đăng ký thành viên. Hiện tại, TransferPricing.VN có 2 cấp độ thành viên là: thành viên miễn phí và thành viên trả phí.

Thành viên miễn phí hiện tại có thể Tra cứu dữ liệu lãi suất và huy động của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2017 đến nay.

Thành viên trả phí (VIP) có thể Tra cứu thêm dữ liệu tài chính của các Công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam và các Công ty niêm yết khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, thành viên trả phí (VIP) được chúng tôi bán theo dạng thuê bao năm, phù hợp với các đơn vị tư vấn làm nhiều và đã hiểu rõ Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN thì sẽ hiệu quả hơn. Còn đối với các khách hàng chỉ có nhu cầu làm một Hồ sơ giao dịch liên kết cho doanh nghiệp mình hay các đơn vị tư vấn chỉ làm một vài Hồ sơ giao dịch liên kết cho khách hàng thì chúng tôi cũng cung cấp Dịch vụ Xác định Biên độ thị trường làm theo từng lần phát sinh. Các bạn quan tâm có thể tham khảo tại đây.