Dịch vụ

Dịch vụ Cơ sở dữ liệu

Dịch vụ Cơ sở dữ liệu (Database service) cho phép người sử dụng truy cập toàn bộ các tài nguyên của Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN như: Tra cứu, Tìm kiếm các Công ty so sánh Việt Nam và Châu Á – Thái Bình Dương hay Tra cứu lãi suất huy động và cho vay của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam cho mục đích lập Hồ sơ Giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định 20.

Dịch vụ Cơ sở dữ liệu được cung cấp dưới dạng Thành viên VIP theo thời hạn cố định theo tháng hoặc theo năm (Hiện tại, TransferPricing.VN chỉ cung cấp thuê bao theo năm đối với Dịch vụ Cơ sở dữ liệu). Theo đó, Người sử dụng được phép truy cập và sử dụng không giới hạn Cơ sở dữ liệu trong thời gian thuê bao.

Người sử dụng được phép sử dụng Cơ sở dữ liệu cho bất kỳ mục đích gì, có thể sử dụng để tìm kiếm Công ty so sánh nhằm xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn (biên độ thị trường) theo quy định của Nghị định 20 cho công ty mình hay khách hàng của mình. Tuy nhiên, người sử dụng không được phép “chia sẻ” quyền sử dụng cho người khác/đơn vị khác hoặc bán lại tài khoản cho người sử dụng khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Như nhiều Cơ sở dữ liệu khác, TransferPricing.VN được cung cấp trên cơ sở “như hiện trạng” (AS IT basis) và cơ sở “như hiện có” (AS AVAILABLE basis). Điều đó có nghĩa là người sử dụng được khai thác toàn bộ cơ sở dữ liệu với tính năng và dữ liệu đã được công bố bởi nhà cung cấp dịch vụ tại thời điểm hiện tại. Nhà cung cấp dịch vụ không cam kết bất kỳ điều gì về việc đủ hay thiếu dữ liệu cho nhu cầu tìm kiếm của người sử dụng, về tình trạng cập nhật của các thông tin trên Cơ sở dữ liệu hay tính năng sẵn có của Cơ sở dữ liệu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng.

Dịch vụ Cơ sở dữ liệu phù hợp với người sử dụng đã có hiểu biết về cách sử dụng và cách tiếp cận của TransferPricing.VN để có thể khai thác Cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả nhất.

Dịch vụ này được bán trọn gói và được sử dụng không giới hạn theo thời hạn thuê bao nên phù hợp với các Công ty tư vấn cần làm dịch vụ tư vấn Hồ sơ giao dịch liên kết cho nhiều khách hàng.

Tuy nhiên, do Cơ sở dữ liệu được cung cấp dưới dạng AS ITAS AVAILABLE, nhà cung cấp chỉ hỗ trợ về cách sử dụng, không đảm bảo bất kỳ điều gì về kết quả như việc liệu có đủ dữ liệu để xác định được biên độ thị trường cho một ngành đặc thù nào đó hay không; hay tính năng của Cơ sở dữ liệu có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay không. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo dịch vụ này không phù hợp với khách hàng sử dụng lần đầu (chưa có hiểu biết về cách sử dụng và cách tiếp cận) hay các khách hàng chỉ có nhu cầu sử dụng cho một vài trường hợp cụ thể (như các Công ty chỉ có nhu cầu xác định biên độ thị trường cho đơn vị mình/đơn vị thành viên hoặc các Công ty tư vấn chỉ có một vài khách hàng cần tư vấn lập Hồ sơ giao dịch liên kết). Trong trường hợp này, các bạn có thể tham khảo Dịch vụ Xác định Biên độ thị trường (Benchmarking study service) của chúng tôi.

 • Bước 1: Người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất mức giá và ký kết hợp đồng sử dụng Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN.
 • Bước 2: Người sử dụng thanh toán phí sử dụng theo quy định của Hợp đồng đã ký kết.
 • Bước 3: Nhà cung cấp nâng cấp quyền sử dụng (thành viên VIP) cho thuê bao của người sử dụng theo Hợp đồng đã ký kết.
 • Bước 4: Người sử dụng đăng nhập vào hệ thống theo thông tin thuê bao và sử dụng Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN. Nhà cung cấp sẽ cung cấp hỗ trợ sử dụng cho người dùng trong suốt thời hạn thuê bao.

Giá dịch vụ được bán trọn gói theo thời hạn thuê bao.

Do chúng tôi áp dụng chính sách chiết khấu liên tục theo chính sách của Công ty cũng như áp dụng chính sách chiết khấu cho các đối tác lâu năm, vì vậy, Giá dịch vụ được thay đổi theo từng thời kỳ.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá cập nhật nhất.

Dịch vụ Xác định Biên độ thị trường

Dịch vụ Xác định biên độ thị trường (Benchmarking study service) sẽ cung cấp cho người dùng Báo cáo xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn (Biên độ thị trường) theo quy định của Nghị định 20 để sử dụng trong việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết.

Báo cáo xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn được chúng tôi lập ra dựa trên việc tìm kiếm các Công ty so sánh trong Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN với ngành nghề kinh doanh/hoạt động chính cùng một số điều kiện lọc đã được thống nhất trước, áp dụng Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần để xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn được quy định của Nghị định 20.

Khác với Dịch vụ Cơ sở dữ liệu được cung cấp theo thời hạn thuê bao, Dịch vụ Xác định Biên độ thị trường được cung cấp theo từng lần cần xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn để lập Hồ sơ giao dịch liên kết, tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh/hoạt động chính của đối tượng xác định cũng như tùy thuộc vào điều kiện lọc đã được thống nhất của từng lần.

Ngoài ra, người sử dụng sẽ không phải trả phí trong trường hợp chúng tôi không thể xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn do không tìm được đủ số lượng công ty so sánh thích hợp sau khi áp dụng các điều kiện lọc đã được thống nhất trước.

Kết quả đầu ra của dịch vụ sẽ gồm:

 • Báo các xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn trong đó mô tả: phương pháp và cách thức tìm kiếm, kết quả tìm kiếm sau mỗi bước lọc, kết quả tính toán chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận thuần của từng công ty được đưa vào so sánh và kết quả tính toán khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn theo quy định của Nghị định 20. Báo cáo được cung cấp dưới dạng file PDF (bản chính thức có chữ ký của Partner) và file Word (sử dụng để copy vào Hồ sơ giao dịch liên kết của khách hàng nếu cần).
 • Bảng tính tỷ suất lợi nhuận thuần của từng công ty so sánh và Bảng tính khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn dưới dạng file Excel để thuận tiện kiểm tra, tự sửa đổi cho phù hợp (nếu cần).
 • Báo cáo tài chính của các công ty so sánh đã được thu thập để tính toán lên các tỷ suất.

Dịch vụ Xác định Biên độ thị trường được cung cấp theo từng lần yêu cầu, phù hợp cho việc xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn cho từng khách hàng. Vì vậy, dịch vụ phù hợp với các khách hàng có nhu cầu làm số lượng ít Hồ sơ giao dịch liên kết như làm Hồ sơ giao dịch liên kết cho bản thân doanh nghiệp mình hay các Công ty tư vấn/ Công ty kiểm toán lập Hồ sơ giao dịch liên kết cho một vài khách hàng của mình.

Khác với Dịch vụ Cơ sở dữ liệu khi không đảm bảo về kết quả đầu ra hay các tính năng đáp ứng cho mọi trường hợp, với Dịch vụ Xác định Biên độ thị trường, khách hàng không phải trả phí khi nhà cung cấp không thể xác định được khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn do không tìm được đủ số lượng công ty trên Cơ sở dữ liệu theo các điều kiện lọc đã thống nhất.

Dịch vụ Xác định Biên độ thị trường cũng phù hợp đối với trường hợp khách hàng chỉ cần cập nhật phần xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn trên Hồ sơ giao dịch liên kết cho năm hiện tại khi có thể sử dụng phần lớn thông tin về ngành nghề, phân tích chức năng, rủi ro, tài sản của Hồ sơ giao dịch liên kết đã được lập từ các năm trước. Việc này có thể tiết kiệm phần lớn chi phí cho các khách hàng khi có thể tận dụng Hồ sơ giao dịch liên kết các năm trước do các đơn vị tư vấn lập và chỉ cần cập nhật phần số liệu cho năm nay.

Dịch vụ này cũng phù hợp trong trường hợp một số khách hàng muốn xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn cho năm tài chính hiện tại để lên kế hoạch thuế hoặc phòng ngừa rủi ro thuế, do Nghị định 20 cho phép sử dụng dữ liệu tài chính không quá 1 năm để xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp có thể sử dụng Biên độ thị trường của năm trước liền kề để xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn của năm nay mà không cần phải thu thập dữ liệu tài chính của năm hiện tại (thông thường phải sau 31/03 hàng năm mới có dữ liệu đầy đủ).

Và trong một vài trường hợp, các doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải lập Hồ sơ giao dịch liên kết cho năm hiện tại nhưng dự kiến có thể lại thuộc đối tượng phải lập Hồ sơ giao dịch liên kết cũng có thể sử dụng Dịch vụ này để lên kế hoạch thuế cho các năm tới thay vì phải thuê dịch vụ lập Hồ sơ giao dịch liên kết đầy đủ với mức chi phí cao hơn.

 • Bước 1: Người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất mức giá và người sử dụng cung cấp ngành nghề kinh doanh/hoạt động chính cần xác định Biên độ thị trường cho nhà cung cấp.
 • Bước 2: Nhà cung cấp đánh giá sơ bộ về khả năng cung cấp dịch vụ dựa trên số lượng Công ty so sánh sẵn có của Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN. Trong trường hợp khả thi, người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất các điều kiện lọc về ngành nghề, tiêu chí chi tiết và ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ Xác định biên độ thị trường.
 • Bước 3: Người sử dụng tạm ứng phí sử dụng theo quy định của Hợp đồng đã ký kết.
 • Bước 4: Nhà cung cấp tiến hành các thủ tục tra cứu, thu thập dữ liệu cần thiết và lập Báo cáo xác định khoảng giá trị độc lập chuẩn theo quy định của Nghị định 20 căn cứ vào các thỏa thuận đã ký kết.
 • Bước 5: Nhà cung cấp bàn giao Báo cáo xác định khoảng giá trị độc lập chuẩn kèm theo các Bảng tính và các tài liệu đi kèm dưới dạng bản softcopy.

Do chúng tôi áp dụng chính sách chiết khấu liên tục theo chính sách của Công ty cũng như tùy thuộc vào độ phức tạp của từng lần xác định dựa trên các tiêu chí cụ thể, Giá dịch vụ được xác định tại từng thời điểm và đặc điểm cụ thể của công việc.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá cập nhật nhất.

Hoặc bấm vào liên kết dưới đây để xem Mẫu Báo cáo:

Mẫu Báo cáo xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn