Cập nhật hơn 2600 công ty so sánh ASEAN vào Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn

..:: Thông báo :: ..

Ngày 16/05/2019, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) đã cập nhật thêm tính năng Tra cứu các Công ty so sánh ASEAN cho mục đích lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam cho Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN.

TransferPricing.vn bổ sung Cơ sở dữ liệu các công ty niêm yết ASEAN

Như vậy, bên cạnh cơ sở dữ liệu hơn 2100 công ty đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì hiện này Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN đã được bổ sung hơn 2600 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán của 4 nước ASEAN có điều kiện kinh tế tương đồng với Việt Nam (các nước được World Bank phân loại là nước có “thu nhập trung bình”) gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Với sự nâng cấp này, cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn có thể đáp ứng được hầu hết việc tìm kiếm các công ty so sánh phục vụ cho việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết tuân thủ theo quy định của Nghị định 20.

Mọi chi tiết xin liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email: tp@kreston.vn