Cập nhật 14.800 công ty niêm yết Châu Á – Thái Bình Dương

..:: Thông báo :: ..

Ngày 23/04/2020, Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN đã được nâng cấp lên phiên bản mới với số lượng Công ty nước ngoài tăng lên thành 14.800 Công ty niêm yết trên TTCK các nước thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong. Đây là các quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá là có điều kiện phát triển kinh tế tương đồng với Việt Nam và phù hợp cho việc tra cứu công ty so sánh theo quy định của Nghị định 20.

Với số lượng Công ty khoảng gần 17.000 thuộc đủ các lĩnh vực ngành nghề, Cơ sở dữ liệu TransferPricing.VN hiện tại có thể đáp ứng được nhu cầu lập Hồ sơ giao dịch liên kết của hầu hết khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ Giao dịch liên kết của Kreston (VN) cũng như cung cấp dịch vụ cho nhiều đối tác bạn.

Ngoài ra, tại lần nâng cấp này, TransferPricing.VN cũng được cải thiện giao diện người dùng, đem lại trải nghiệm tốt hơn và hiệu quả hơn cho quá trình tra cứu.